Solární systémy

Nedostatek fosilních paliv a rostoucí ceny energií jsou každodenní myšlenky většiny z nás. Pokud chceme přispět k ochraně životního prostředí s využitím sluneční energie která je zdarma pro každého, měli bychom do řešení zahrnout i solární zařízení (solární kolektory, fotovoltaické články) pomocí kterých se může spotřeba paliv podstatně snížit.

Se solárním systémem snížíte poplatky za energie, přispějete k ochraně životního prostředí a samozřejmě zvyšujete hodnotu Vašeho domu. Slunce poskytuje za jednu hodinu více energie, než je spotřeba světové populace za jeden rok. Další výhodou je, že paliva jako je ropa, zemní plyn a uhlí mají omezenou dostupnost a sluneční energie je nevyčerpatelná. Kdo spoléhá na solární systém, přispění k ochraně klimatu a získá aspoň trochu nezávislost na růstu cen energií.

Téměř 90 procent domácí spotřeby energie je omezena na teplo. Stále více a více domácností, tedy využívá solární zařízení na výrobu teplé vody a vytápění. Provoz solárního systému je jednoduchá: Solární kolektory na střeše absorbují dopadající sluneční záření a přeměňují ho na teplo, které je transportováno přes čerpadlo do spirály v zaizolování zásobníku (bojlery). Ten zajišťuje horkou vodu iv pozdních hodinách v noci. Přes zimu Solární kolektory vodu jen předehřejí i když je jasné, že tehdy spotřebič žere energii nejvíce a dohrejete si ji pomocí jiných zdrojů energií (plyn, elektrika). Ročně může pomocí solárních kolektorů ušetřit 60 až 70 procent z ceny za energie potřebné k ohřátí teplé vody. Při koupi solárního zařízení je možné požádat o nenávratnou státní dotaci na solární kolektory a to 200 € / m2 až do 8 m2 a za každý m2 navíc 50 €. Náklady na zařízení pro ohřev vody Pro 4-5 osob jsou 3000-4000 € a tato zařízení mají životnost 20 až 30 let. Solární systémy jsou však podporovány státem a ten Vám z této částky přeplatí zhruba 750 až 800 €. Pro stavbu solárního systému, není třeba stavební povolení, pokud se nejedná o památkově chráněný objekt. Nejlepší orientovaná střecha pro montáž solárních kolektorů je pod 30 až 50 ° úhlem směrem na jih (jihozápad). není třeba stavební povolení, pokud se nejedná o památkově chráněný objekt. Nejlepší orientovaná střecha pro montáž solárních kolektorů je pod 30 až 50 ° úhlem směrem na jih (jihozápad). není třeba stavební povolení, pokud se nejedná o památkově chráněný objekt. Nejlepší orientovaná střecha pro montáž solárních kolektorů je pod 30 až 50 ° úhlem směrem na jih (jihozápad).

Evoluce ve vývoji solárních kolektorů.

Dokonce i předchozí generace solárních panelů byly plně vyvinuty a byly charakterizovány vysokou účinností
a dlouhou životností. Nová generace plochých panelů dosáhla nejvyšší hladinu tím, že absorbují sluneční energii
nejen přední částí, ale také pomocí zadní reflexní plochy s vysoce selektivní vržstvou, která zároveň směřuje sluneční paprsky na povrch měděného absorbéru. Tento absorbér je upevněn v hliníkovém rámu, který je z vrchu prosklený, speciálním, tvrzeným sklem, které vytváří skleníkový efekt. Pro dobrý výkon solárních kolektorů se používá bezpečnostní sklo s vysokou propustností světla. Ploché solární kolektory jsou vhodné zejména pro solární ohřev teplé užitkové vody, na přitápění budov nebo na přitápění bazénů.

Plochý solární kolektor

Jednou z variant slunečních kolektorů jsou ploché solární kolektory. Nejdůležitějším znakem těchto plochých panelů je, že mají rovný povrch absorbéru, která nemá žádné spojení v určitých místech aa je bez zakřivení. Ploché panely jsou často používány na ohřev teplé užitkové vody, bazénové vody, nebo na přitápění budov. Celkově lze říci, že povrchové úpravy solárního skla jsou zodpovědné za vlastnosti i celkovou účinnost solárního kolektoru.