Porovnání vysychání stavby z cihly a pórobetonu

Cihla je objemově a rozměrově stabilní materiál, a proto v cihlovém zdivu nehrozí vznik trhlin v důsledku vysychání. Naopak, pórobetonové zdivo při vysychání mění objem, čímž je náchylné na vznik trhlin.

Objemové změny z důvodu smrštění, rozpínání nebo dotvarování vyvolávají ve zdivu vnitřní napětí. Pokud tyto napětí překročí pevnost v tahu omítky nebo zdicích prvků (zdiva), dochází ke vzniku trhlin.

Smršťování pórobetonu a cihly během vysychání

Vysychání pórobetonu (a dalších zdicích materiálů, které se vyrábějí mokrou technologií) doprovázejí objemové změny av zdivu hrozí vznik trhlin.

Objemové změny pálených cihel v důsledku vysychání nebo nasáknutí jsou prakticky nulové. Během výpalu v materiálu proběhnou nevratné fyzikálně-chemické změny a cihla nabývá tvarovou a rozměrovou stabilitu. V cihlovém zdivu je riziko vzniku trhlin sníženo na minimum.

Smrštění pórobetonových tvárnic za 6 měsíců od dodání na stavbu může dosáhnout 0,3 – 0,6 mm / mv závislosti na expediční vlhkosti tvárnic v době dodání.

Cihelné bloky během vysychání téměř nemění svůj objem a rozměry. Hodnoty smrštění jsou v rozmezí 0,01 – 0,06 mm / m.