Obnovte nastýlku kůry

V dubnu se daří mladým výhonkům dřevin, ale i plevelům. Průniku těchto nežádoucích rostlin zabráníte tím, že obnovíte starší vrstvu nastýlky.

Ochrana před plevely

Půdní organismy rozkládají nejprve spodní vrstvu a postupují nahoru, takže vrstva nastýlky je stále tenčí. Zároveň s pomalým úbytkem taninu se snižuje i její schopnost brzdit růst plevelů.

 První příznaky

Viz pozorně stromy, pod nimiž je nastýlací vrstva. Zažloutlé listy jsou často příznakem nedostatku dusíku, protože tento prvek při rozkladných procesů nastýlky vážou mikroorganismy.

Obnovení

V takovém případě nejprve odhrabte nastýlací vrstvu, na oblast kořenů rozhoďte rohovinovou moučku a půdu opět pokryjte odhrabanou nastýlkou.

Alternativa

Pokud na omezení růstu plevele nepoužijete nastýlací kůru, můžete pro tento účel využít například nadrobno nařezaný odpad po řezu keřů.