Jak pokročila technologie výstavby dřevostaveb

První příbytek ze dřeva byl postaven před 10 000 lety. Dnes jsou postaveny ze dřeva až čtyřiceti poschoďové výškové budovy.

Dřevo bylo prakticky od samého počátku lidské historie jedním z důležitých zdrojů stavebního materiálu.

Tradice dřevostaveb

Dřevostavby mají dlouhou tradici a její počátky sahají až k prvotním stavebním konstrukcím. Samotná Evropa je plná takových staveb starých několik stovek let včetně zámečků, domů a hostinců, jejichž architektura a technologie se vyvíjely v průběhu staletí. V Asii bylo vybudováno množství chrámů, které vydržely celá staletí.

Dřevo z místních lesů poskytovalo řemeslníkům dostatečné množství stavebního materiálu. Spojovaly části konstrukce pomocí vyřezávaných čepů a rybinových spojů, které byly zajištěny dřevěnými kolíky. Dovednosti nabyté při vytváření takových stavebních konstrukcí byly zdrojem velké hrdosti – stalo se tradicí řemeslníků vepsat své iniciály na jimi vytvořené části staveb.

Z historie dřevostaveb

Historie domů postavených z dřevěných trámů sahá v Evropě až do středověku. Při výstavbě touto metodou byla celá váha konstrukce budovy rozložena mezi jednotlivé trámy ve stěnách a stropě. Samotné obložení konstrukce vytvářející fasádu proto sloužilo jen na její uzavření a chránilo ji před vnějšími vlivy. Tento způsob rovněž převládal při výstavbě domů v Severní Americe, a to od 17. až do poloviny 19. století.

Trámy, z nichž byly v těch dobách postavené domy, byly řezané na míru ručně. I po příchodu prvních pil, které práci urychlily, byly všechny spoje prvků konstrukce i nadále dělané ručně. Jednotliví stavitelé domů byli známí vlastními unikátními způsoby spojování trámů.

Domy postavené z dřevěných trámů byly masivní a poskytovaly na tu dobu bezpečný příbytek. Příchozí inovace však rapidně změnily samotný způsob výstavby domů. Úspornější metoda budování způsobila, že budovy z hrubých dřevěných trámů se ukázaly jako velmi nákladné a stavitelé rychle přešli na nový způsob. Inovace ve výstavbě domů na počátku 19. století přinesly standardizaci rozměrů dřevěných trámů. Zároveň došlo k rozložení váhy konstrukce domu do každé její části.

Nový způsob výstavby domů používáním hřebíků na jednotlivé spoje konstrukce zjednodušil i namáhavou, i když uměleckou práci mistrů stavitelů, kteří jednotlivé prvky konstrukce tolikrát spojovaly ručně vyráběnými spoji. Základ nového stavění zůstal prakticky dodnes podstatou způsobu budování dřevodomů, přestože neustále dochází k jeho drobným změnám vylepšením, přihlédnutím na potřeby a možnosti moderní výstavby domů.

Spolu s Evropskými přistěhovalci se umění budování dřevěných staveb dostalo i do Ameriky, kde později hromadná výroba hřebíků a schopnost výroby menších trámů rychle a levně rapidně změnily tradiční způsob práce. Potřeba rychlé výstavby vedla postupně k odklonu od tradice spojování trámů k novému systému známému pod jménem Two by Four. Umožnil stavbařům stavět rychleji as minimálními náklady při použití široké škály architektonických stylů.

Současnost

V současnosti je více než 90% dřevodomů v USA a Kanadě budovaných takto. Tento způsob výstavby se rozšířil i do Evropy, Austrálie, Japonska a získává na popularitě i u nás.

Elektrické nářadí, kompresory a pneumatické pistole, laserové zaměřovače zjednodušily a zrychlily způsob výstavby moderních dřevodomů.

Inovace pokročily až natolik, že v dnešní době jsou v Severní Americe budované nejen rodinné dřevodomy, ale celé komplexy několikapodlažních domů. Nejprve se stavěly do výšky pět až šest pater. Dnes už je ve světě zcela běžná i výstavba vícepodlažních budov, jejichž základem je dřevokonstrukce z takzvaných CLT (Cross Laminated Timber) nebo z vícevrstvého dřevěného profilu.

Výškové budovy ze dřeva

Päťdesiattrimetrová štrnásťposchodová výšková budova v Norsku, stejně vysoké studentské koleje v kanadském Vancouveru, dvanáctiposchoďový budova v Puntland (Oregon), tridsaťpäťposchodová budova v Paříži, navrhovaná štyridsaťposchodová (133 m) budova ve Stockholmu, dokonce navrhovaná osemdesiatposchodová 300 m vysoká budova v Londýně jen potvrzují možnosti , které dřevostavby nabízejí, a ukazují, jak daleko pokročilo využití obnovitelného zdroje od prvního příbytku vybudovaného v naší dávné historii.