Nechte střechy zarůst

Nejen na ploché střeše mohou růst rostliny, ale i na šikmé. Získáte tím zeleň, která vylepšuje klima, ale prodloužíte i životnost střechy.

Pokryv domu chrání hydroizolaci která je pod vegetační vrstvou a protože není zatěžována mrazem a slunečním zářením, vydrží déle. Zarostlá střecha v zimě snižuje náklady na  vytápění a v létě střechu chladí vlivem odpařování vody z vegetace . Podle druhu vegetace a s tím spojenou skladbou střechy můžete mít extenzivní nebo intenzivní zelenou střechu. Sklon střechy, její únosnost určí výběr vegetačního střešního systému. Nejvýhodnější je, pokud o zelené střeše popřemýšlíte již při návrhu svého domu, i když ani dodatečné ozelenění se nevylučuje.

Zahrada na střeše

Intenzivní zelená střecha s mohutnější vegetační vrstvou 25 až 50 cm nabízí větší výběr rostlin s vyššími nároky, například já zeleninu. A díky ním si vytvoříte na střeše zahradu, kde můžete i odpočívat. O takovou vegetaci se však třeba pečovat a pravidelně ji zavlažovat. Náročnější požadavky jsou i nosnou konstrukci střechy, která musí unést zatížení 300 až 600 kg / m2. Budování střešní zahrady dodatečně je náročné a vyžaduje stavební povolení.

Pohledová zeleň

Extenzívní zelená střecha je nepochozí, vysazená s nižšími rostlinami, které nemají vysoké životní nároky. Tloušťka vegetačního souvrství se pohybuje mezi 8 a 15 cm a zatížení přibližně 100 kg / m2 neklade vysoké nároky na únosnost střešní konstrukce. Tento typ je vhodný pro střechy se sklonem do 20 stupňů. Vhodné je budovat ji i při rekonstrukcích, kde často únosnost stávající střechy nedovoluje učinit z ní intenzivní. Pro extenzivně zelené plochy na střeše není třeba stavební povolení.

Střechy Urbanscape

Problém, vegetačních střech je hlavně hmotnost a vysychání substrátu. Systém Urbanscape pro extenzivní střechy řeší tyto nedostatky nahrazením substrátu kamennou vlnou obohacenou o polymerní absorbent. Tato vrstva dokáže zadržet dostatek srážkové vody, aby byla střechy stále zelená i bez zalévání. Kromě bezúdržbovosti je výhodná i hmotnost a tento systém lze bez problémů použít i na starší střechy, které se zelenou vrstvou nepočítali.