Hlavní zásady péče o révu v období rodivosti

Když se vám po vysazení révy sazenic podaří zapěstovat kvalitní kořenový systém a položíte základy požadovaného pěstitelského tvaru, je třeba provádět pravidelný a správný řez. Ve vinohradu patří mezi nejdůležitější práce, neboť jím udržujete požadování tvar keře, regulujete a určujete výšku i kvalitu úrody. Od jeho správného provedení závisí i další růst a vývin krov.

Řez v pravý čas

Zimním řezem a počtem ponechaných pupenů – oček – určíte velikost úrody v následujícím roce a zároveň ovlivníte intenzitu růstu. Pokud ponecháte pupenů více, úroda bude vyšší, ale růst slabší. Platí to i naopak – méně pupenů znamená silnější růst s menší úrodou. Při stolních odrůd, které mají většinou velmi velké střapce, volte raději druhou variantu, při kterém zároveň získáte chutnější a hezčí hrozny.

Důležitý je také takzvaný jarní řez, při kterém třeba povylamovať nepotřebné a neplodící letorosty.

Později, při letním řezu dle potřeby zkraťte velmi dlouhé výhonky, čímž podpoříte vyzrávání pupenů na kvalitní úrodu v příštím roce.

Výživa a hnojení

Jako druhý, po řezu nejdůležitější faktor ovlivňuje velikost, kvalitu úrody, růst i další vývin krov. Základním cílem hnojení je udržení optimálního obsahu organické hmoty a živin v půdě. Množství aplikovaného hnojiva a jeho druh se ve velkovýrobě stanovuje přesnými rozbory půdy a listů. V malovýrobě se většinou spoléhá na vizuální posouzení stavu půdy a listové plochy. Organická hmota, kterou představuje především humus, pomáhá udržovat dobrou strukturu půdy, dostatečnou biologickou aktivitu a zároveň brání rychlému vymývání dusíku. Nejvýznamnějším organickým hnojivem je hnůj, který byste měli do vinice se stolními odrůdami aplikovat každé tři roky v jarním období. Po aplikaci ho třeba ihned zaorat, abyste omezili ztráty dusíkatých látek. Významným zdrojem organické hmoty je i nastýlka, která zároveň brání nadměrnému vypařování vody. Každý rok je také třeba dodat hnojiva. V malých zahradách bez půdního rozboru doporučujeme aplikovat kombinované hnojivo typu Cererit začátkem května. V době po odkvětu dodejte dusík, například ledkem amonným v množství jeden až tři kilogramy na sto čtverečních metrů.

Ochrana proti chorobám a škůdcům

Mezi nejvíce škodlivé faktory v praktickém vinohradnictví patří houbové choroby, které se vyskytují každý rok, avšak s různou intenzitou. Upozorňujeme proto na základní body ochrany. Prvním je výběr odrůdy. Dnes už jsou vyšlechtěny mnohé se zvýšenou odolností. Jejich vysazením tak značně zlepšíte šance na úspěšný boj proti nemocem. Druhým významným faktorem snižujícím riziko napadení jsou důsledné zelené práce, které udrží keře vzdušné.

Co se týče škůdců, největší škody páchají svilušky, proti nimž je vhodné i v zahradách aplikovat dravého roztoče Typhlodromus pyri.

Specifické zásahy na kvalitní úrodu

K dosažení vzhledově i chuťově dobré úrody můžete uplatnit i regulaci přebytečných květenství. Ještě před kvetením odstraňte nevyvinuté, na nevhodných místech vyrůstající a všechny nadbytečné. Myslete však na podmínku – maximálně jeden hrozen na letorost.

Po nasazení plodů do 30 dnů po odkvětu odstraňte i přebytečné třásně. Přestřižením se zbavte jejich spodní části – zkracujte, případně, při hustých hroznech odstřihněte celé ramena. Vystřihovat můžete i malé bobule a větvičky stopek tak, aby měl střapec požadovanou řídkosti a větší bobule.

V době dozrávání hrozny chraňte proti ptákům i hmyzu. Velmi účinnou ochranou je překrytí krov bílou netkanou textilií.

Neméně důležitým faktorem, který hlavně v posledním období dělá pěstitelům problémy, je nedostatek vláhy. Při stolních odrůdách je důležité během sucha révu zavlažovat. Největší potřeba vláhy je ve fázi po odkvětu a trvá čtyři až šest týdnů.