Čistá voda po celé léto

V letních vedrech každému padne vhod bazén s chladnou a křišťálově čistou vodou. Aby se čistá a hygienicky nezávadná voda udržela po celou sezónu, musí se pravidelně kontrolovat a ošetřovat pomocí kvalitních dezinfekčních přípravků.

Mnozí lidé při koupi vlastního bazénu si neuvědomují skutečnost, že voda v bazénu je vystavena množství nepříznivých vlivů. Nestačí si jen pořídit síťku, pískový filtr nebo bazénový vysavač. Bazén se jimi očistí, ale vodě zůstávají neviditelné zárodky nečistot a bakterií. Nezbytnou součástí péče o vodu v bazénu je i její chemické čištění.

V současnosti na trhu existuje mnoho výrobků, kterými lze dosáhnout křišťálově čistou vodu. Základní rozdíl mezi těmito dezinfekčními prostředky je kromě ceny i účinná látka, kterou daný výrobek obsahuje. Nejpopulárnější a současně i jeden z nejlevnějších způsobů dezinfekce vody v bazénech je dezinfekce na bázi chlóru. Následuje UV záření, nebo dezinfekce prostřednictvím ozónu.

Výhodou chloru jako dezinfekčního a oxidačního prostředku je jeho schopnost zabránit případné rekontaminaci, proto se více než 50 let používá na celém světě pro úpravu pitné a užitkové vody. Při správném používání dokáže důkladně odstranit všechny typy virů a bakterií. Aktivní chlór je silné dezinfekční činidlo, nemusíte se tedy bát, že vaše voda v bazénu bude při pravidelné dezinfekci okupována zárodky nečistotami a zárodky bakterií. Účinnou látku aktivního chloru využívají např. čistící prostředky značky Savo. Účinnou látkou není plyn, který je pro lidský organismus škodlivý, ale chlornan sodný nazývaný i aktivní chlór. Aktivní chlór je sloučenina, která při styku s nečistotami uvolňuje aktivní kyslík a dezinfikuje potřebná místa. Následně se aktivní chlor rozkládá na chlorid sodný, který každý zná pod označením kuchyňská sůl. Nezatěžuje tak životní prostředí a je zcela ekologický. Při dodržení předepsané aplikace bude vaše voda v bazénu čistá a budete si ji moci naplno užít spolu s vašimi blízkými.

Výhodnost používání chlorových přípravků (např. Savo) dokumentuje i jejich široké uplatnění. Setkáváme se s nimi při čištění a dezinfekci podlah, nábytku, kuchyňského a hygienického nářadí. Díky svému bělícímu účinku se používají i na zažloutlé okraje vany, umyvadla nebo sprchového koutu. Nespornou výhodou chlorových přípravků ve srovnání nechórovými přípravky je možnost ředění vodou. Používá se proto i na pravidelnou dezinfekci studní.

S chlornanem sodným jako s každou chemickou látkou je nutně nakládat správně a bezpečně. Přečtěte si koncentraci a postup, který najdete na etiketě každého výrobku. Zajistíte, aby dezinfekční prostředek byl opravdu účinný a bezpečný. Aplikace chlorových prostředků spočívá v rozmíchání přípravku v několika litrech vody, například v čistém kbelíku. Následně se připraveným roztokem pokropí hladina, nebo se vlévá postupně do bazénu. První dávka dezinfekčního prostředku se nazývá šoková dávka. Následná pravidelná dezinfekce se nazývá „udržovací“ dávkou.

Udržovací dávku uskutečňujte pravidelně. Její četnost závisí na počasí a také na tom, zda se ve vodě koupeme. „Pokud je venku teplo a voda v bazénu je využívána ke koupání, doporučuje se dezinfekci provádět minimálně jednou za týden,“ objasňuje Břetislav Koláček, marketingový manažer společnosti Bochemie, která, vyrábí čistící a dezinfekční prostředky značky Savo. Vstup do bazénu ihned po dezinfekci není množném, proto se doporučuje dezinfikovat vodu večer po koupání a ne ráno. Pokud se venku pohybují teploty nad 25 ° C dezinfekce by měla probíhat častěji. V případě chladnějšího počasí se interval může naopak prodloužit. Nezapomínejte však na dodržování dovoleného množství chlóru ve vodě v bazénu. Chlor by měl být v koncentraci 0,3 – 0,6 mg na litr vody.

Čistící a dezinfekční prostředky založené na bázi chloru skrývají v sobě výhodu ve srovnání s běžnou bazénovou chemií v tom, že nahrazují tzv. chloršok. Chloršok je chlorový granulát, který slouží k okamžitému a trvalému zachlorování. Při neopatrném používání chloršoku může dojít k odbarvení bazénu. Chloršok by neměl se dostat do přímého styku s fólií, umělou hmotou nebo nátěrem bazénu. „Při správném použití aktivního chloru nehrozí koroze materiálu, čili samovolné rozrušení povrchu, proto je vhodný pro použití v běžných čerpadlech.“ Potvrzuje Břetislav Koláček, marketingový manažer pro značku Savo. Chlór je vhodnou alternativou i při problémech s řasami, které se v bazénech často vyskytují. „Aktivní chlór se osvědčil iv boji proti řasám, protože jeho aplikace zabraňuje šíření těchto rostlin, které vodě objevují v důsledku vyšších teplot. „objasňuje Břetislav Koláček ze společnosti Bochemie as Nespornou výhodou chlorových dezinfekčních prostředků je cena. Bazénová chemie je drahá a výrazně prodražuje péče o bazén. Chlorové dezinfekční přípravky představuje v současnosti 2 až 4krát levnější variantu péče o bazén. Chlór zničí všechny zárodky patogenních mikroorganismů, výrazně sníží riziko přenosu infekcí a onemocnění. Při dodržení správného postupu a ředění dokáže zničit 99,9% bakterií. Chlór zničí všechny zárodky patogenních mikroorganismů, výrazně sníží riziko přenosu infekcí a onemocnění. Při dodržení správného postupu a ředění dokáže zničit 99,9% bakterií. Chlór zničí všechny zárodky patogenních mikroorganismů, výrazně sníží riziko přenosu infekcí a onemocnění. Při dodržení správného postupu a ředění dokáže zničit 99,9% bakterií.

Nenechte si letní radovánky v bazénu ničím rušit. Postarejte se o vodu v bazénu jednoduše a ekonomicky. Ocení to vaše peněženka i vaši blízcí.