Zvažujete sluneční kolektory? Nechte slunce pracovat namísto kotle

Pravidelná dodávka teplé vody je luxus, který nás každoročně stojí značnou sumu peněz. Proč tedy nesáhnout po levném a přitom nevyčerpatelném zdroji tepla ze slunce?

Klimatické podmínky na Slovensku umožňují využívat slunce na ohřev vody 7 a 9 měsíců ročně. Sluneční kolektory přeměňují na teplo nejen přímé, ale i odražené sluneční záření, čili fungují i když je právě pod mrakem.

V číslech

 Podle odborníků, solární ohřev dokáže pokrýt až 60% roční spotřeby teplé vody. V letních měsících to může být dokonce celých 100%, což znamená, že mimo topné sezony není téměř vůbec potřeba zapínat kotel. Na druhé straně, ani v zimě netřeba solární systém odstavit. I tehdy dokáže ušetřit 10-20% nákladů na přípravu teplé vody. Pokud jde o solární systémy využívané na podporu vytápění, ty pokrýt přibližně 15-30% roční potřeby tepla.

Rozhodujícím kritériem při dimenzování plochy kolektorů je spotřeba teplé vody. Na jednu osobu a den třeba počítat přibližně 50 litrů teplé vody s teplotou kolem 55 ° C. Toto množství teplé vody dokáže vyprodukovat 1 až 1,5 m2 plochy kolektoru. Pro 4-člennou domácnost jsou tedy nutné kolektory s plochou okolo 5-6 m2.

Solární systémy pro podporu vytápění se dimenzují na základě konkrétních tepelných ztrát objektu a vytápěné plochy. Uvažovat o nich mohou zejména majitelé dobře izolovaných domů s podlahovým topením. Obvykle jejich plocha představuje 15 až 20% vytápěné plochy. Přebytky tepla v letním období je vhodné využívat k ohřevu vody v bazénech, čímž se dosáhne příjemná teplota vody a prodlouží koupací sezóna. Pokud je vyhřívání vody v bazénu hlavním účelem solárního systému, při výpočtu plochy kolektorů se vychází z velikosti bazénu.

Vyplatí se to?

Při posuzování toho, zda se instalace solárního systému vůbec vyplatí, je třeba zohlednit:

  • Životnost solárního systému – při současných materiálech se pohybuje v rozmezí 25-30 let.
  • Pořizovací náklady – závisí do plochy kolektorů, objemu zásobníku a délce potrubí. Běžně se pohybují v rozmezí od 2000 do 4000 eur.
  •  Provozní náklady – zahrnují spotřebu energie na pohon oběhového čerpadla a výměnu teplonosné kapaliny jednou za 6 až 10 let.
  •  Úspora na energiích – závisí na roční produkce tepla solárního systému a od nákladů při původním způsobu výroby teplé vody. Výrazný rozdíl je zejména při přechodu z elektrického ohřevu vody na solární systém.