Židle prozrazují, jaká jste rodina

Při koupi nového sezení do bytu často zvažujeme design, materiál a kvalitu výrobku. Zamysleli jste se však někdy nad tím, že velký význam má i jejich tvar? Existují psychologické studie o tom, jak různé typy židlí a stolů ovlivňují naši psychiku.

Kulatý kuchyňský stůl

Z hlediska otevřenosti komunikace je nejlepší kulatý stůl. Výborně poslouží nejen na stolování, ale i na obyčejné přátelské posezení, přičemž zlepšuje atmosféru při vzájemné komunikaci. Na druhou stranu je náročnější na prostor, protože například pro tři osoby potřebujete stůl o průměru 95 cm. „Vynálezcem“ dialogu u kulatého stolu je legendární keltský král Artuš, který pochopil, že u kulatého stolu si nemáte jako sednout „za vrch“ stolu a ani „na konec“ stolu, tedy jste si při komunikaci rovnocenní.

Princip sezení u kulatého stolu

Přestože u kulatého stolu můžete sedět podle principu hodinového ciferníku, kde „šéf“ sedí na „dvanácté hodině“ a každému dalšímu číslu lze přiřadit určitou důležitost, v domácích podmínkách je symbolem otevřené diskuse, stírání umělé hierarchie a překonávání překážek v komunikaci. Pokud máte pocit, že se ve vaší rodině zhoršují vztahy, a někteří její členové tvrdohlavě prosazují své bez ohledu na pocity druhých, zkuste vyměnit stůl za kulatý , dejte každému stejnou židli a uvidíte, že atmosféra se změní.

Pravoúhlý stůl

Pokud máte v kuchyni pravoúhlý stůl, máte několik možností sezení, kterými můžete vyjádřit vztahy v rodině. Vyřešení rodinného problému či konfliktu často závisí na tom, jakým způsobem se posadíte a diskutujete s členy rodiny. Pokud uspořádáte židle do rohu stolu, dáváte signál k férové debatě. Nikdo z diskutujících se nebude cítit omezován ani ohrožen a vytvoříte příznivou atmosféru s možností zrakového kontaktu. Naopak, pokud židle umístíte naproti sobě přes stůl, od začátku vysíláte signál, že diskutující jsou v opozici. Stůl mezi vámi je bariérou, která posiluje tvrdohlavé stanoviska diskutujících, což vyvolává dojem soupeření. Takové sezení se často používá mezi rodičem a dítětem, když rodič chce brát dítě na odpovědnost kvůli neadekvátnímu chování.

Pokud si sednete vedle člena rodiny

Jde o místo a pozici, pokud máte s členem rodiny stejné názory nebo mu chcete neverbální naznačit, že ho chcete získat na svou stranu. Musíte však dbát na to, abyste si nesedli příliš blízko, abyste nenarušili jeho intimní zónu. Pozor si dávejte na úhlopříčně sezení při pravoúhlém stolu. Ukazujete ním svůj odstup od druhého člena rodiny. Prozrazuje to i nezájem nebo chybějící sebevědomí. Tímto způsobem zvykneme sedět u společného stolu s cizími lidmi, protože tak lze jen těžko navazovat kontakty nebo vztahy. Vzniká dojem, že u stolu sedí lidé, kteří jsou si navzájem nesympatičtí nebo mají ze sebe navzájem strach.

Psychologie společného stolování

Rodinné rituály umožňují procítit zážitek blízkosti a vzájemnosti. Jedním z rituálů je společné stolování rodiny, které odráží život rodiny a ovlivňuje jednotlivé vztahy a vazby mezi jejími členy. U stolu se vytvoří prostor pro komunikaci, zážitek ze společného rozhovoru a mlčení, i pro společné řešení problémů. Příprava jídla, stolování a následné úklid nádobí podporuje společné aktivity, a tím interakce mezi členy rodiny. Společné stolování posiluje soudržnost a vzájemnost rodiny a vytváří prostor pro změnu.

Předcházejte mentální anorexii

Nejnovější výzkumy poukazují na to, že dospívající dívky, které stolují s rodinou, jsou méně vystaveny riziku toho, že v budoucnu budou užívat pilulky na hubnutí, projímadla nebo jiné extrémní prostředky ke kontrole své hmotnosti. Jiný výzkum prokázal, že rodiče, kteří pravidelně stolují se svými náctiletými dcerami, tím snižují pravděpodobnost, že dívky začnou ve starším věku kouřit nebo popíjet. Dívky, které říkaly, že pravidelně stolují s rodinou alespoň 5x týdně, užívali výrazně méně návykových látek než ty, u kterých společné stolování absentovali. U chlapců nebyl zaznamenán žádný rozdíl.

Houpačka židle

Na jedné z britských univerzit zjišťovali, jaké jsou reakce lidí sedících na rozkývání a nestabilních židlích. Samozřejmě, vyšlo najevo to, že člověk sedící na stabilní židli je na tom psychicky mnohem lépe. Lidé, kteří seděli na rozkývání židli, hodnotili svůj život jako nestabilní, rozkolísaný, nebyli schopni se bavit o financích. Podobně reagovali manželské páry, které při sezení na rozkolísaných židlích více zdůrazňovali důležitost stability ve vztahu.

2669495