Židle, kterou si obléknete na sebe jako kalhoty

Švýcarské designové studio Sapetti navrhlo podpůrný systém, který uživateli umožní sednout si kdekoliv. Židli totiž nosí přímo na sobě.

„Kalhotová stolička“ je jako lidský exoskeleton. Slovo exoskeleton pochází z řečtiny – vzniklo spojením „Exo“ – vnější a „skeletos“ – kostra. Jde tedy o jakousi vnější kostru, která má podpůrný a ochranný charakter. Na rozdíl od lidské kostry se však nenachází uvnitř těla, ale na jeho povrchu. Například schránka mušle, schránka kobylky a podobně.

Vynález je primárně určen mechanikům a pracovníkům ve výrobě, kteří potřebují při některých činnostech déle stát nebo pracovat mírně sklonění a židle by v pracovním prostředí byla na překážku.

Podobné nápady nejsou novinkou. Několik společnosti se věnují vývoji takových vnějších koster, například pro vojsko, zdravotnictví, na kompenzaci tělesného postižení a podobně.

Švýcarští designéři od tohoto vynálezu očekávají, že svou variabilitou nastavení se bude používat především ve výrobě. Měly by se tím redukovat situace, ve kterých jsou pracovníci v určité vykroucením poloze a vznikají jim svalové spazmy.