Využití nanotechnologie ve stavebnictví

Vzhledem k rostoucímu využití chemie ve stavebnictví, rostou také požadavky na stavební materiály ovlivněné těmito chemickými přísadami či příměsemi. Tento trend vede k vyvíjení stále nových materiálů, k čemuž je nutná podrobná znalost mikrostruktury a chování modifikujících chemických látek, bez kterých mnohdy nejde dosáhnout požadovaných vlastností výsledného materiálu.

Vzhledem k rostoucímu využití chemie ve stavebnictví, rostou také požadavky na stavební materiály ovlivněné těmito chemickými přísadami či příměsemi. Tento trend vede k vyvíjení stále nových materiálů, k čemuž je nutná podrobná znalost mikrostruktury a chování modifikujících chemických látek, bez kterých mnohdy nejde dosáhnout požadovaných vlastností výsledného materiálu.

Se zavedením mikro a nanotechnologie do oboru stavebních materiálů se naskytla možnost, tyto polymerní látky nejen podrobně prozkoumat až na hranici molekulové struktury, ale především také vhodně modifikovat (úprava délky hlavního nebo vedlejších řetězců polymeru, změna el. Náboje atd.) pro patřičné výsledné vlastnosti.

Prakticky se dnes nanotechnologie uplatňuje například v oboru technologie betonu, kde použití nejmodernějších přísad jako jsou super a hyperplastifikátory na polykarboxylové bázi, dovoluje výrobu betonu s velmi vysokými užitnými vlastnostmi jakož i betony s vlastnostmi speciálními (samozhutnitelné betony, vysokohodnotné betony atd.).  Prodloužená doba zpracovatelnosti a možnost velmi nízkého vodního součinitele při zachování vhodné konzistence jsou jedny z hlavních výhod těchto přísad.

V případě příměsí do betonu se velmi oblíbenou surovinou stala mikrosilika (odpadní produkt hutnických provozů), který při následném semletí na velikost nanočástic, ještě více dotěsňuje mikrostrukturu cementového kamene a schopnost pucolánové reakce je zde výraznější. Tím příznivě ovlivňuje výsledné mechanicko fyzikální vlastnosti, kvalitu a celkovou trvanlivost betonu.

Také v oblasti lepidel je nanotechnologie zastoupena. Jedná se o polymerně modifikované, mrazuvzdorné flexibilní lepidlo na cementové bázi, vhodné na všechny typy podkladů (cement, sádra, beton, sklo, kov, dlažba, PVC, dřevo…) PCI – Nanolight.

Hlavní výhodou tohoto lepidla je speciální skladba mikročástic, které výborně přilnou k podkladu a vyplní i ty nejmenší kapiláry. Tím se oproti běžnému lepidlu zvětší kontaktní plocha mezi lepidlem a podkladem z běžných 30 % až na 80 %. Toto je zárukou velmi vysoké přilnavosti i na takovém podkladu jako je sklo. Lepidlo je též vhodné do bazénů díky své malé nasákavosti.

Výhody PCI – Nanoligt :

 – Vysoká vydatnost a nízká spotřeba ( o 30 % nižší )

– Rychlé vytvrzování ( po 5 hodinách možno spárovat )

– Prodloužená doba zpracovatelnosti,  krémovitá konzistence

– Vhodný na všechny podklady

– Flexibilní, mrazuvzdorné