Větrné turbíny

Malé větrné turbíny se  využívají většinou jako samostatné energetické zdroje. Někdy jsou tyto systémy připojovány i na veřejnou elektrickou síť, což umožňuje vám jako majiteli takového systému snížit náklady na nákup elektřiny a současně v případě přebytku dodávat také vámi vyrobenou elektřinu do sítě.

Odběr a dodávání do sítě se provádí pomocí automatických přepínačů. Měřidlo spotřeby elektřiny je obvykle zapojeny tak, že při dodávání elektřiny do sítě se točí naopak, takže vám ji vlastně odpočítává.

Samostatně pracující větrné turbínové systémy se uplatňují v osamocených domech (bez veřejné sítě), v člunech, na farmách nebo také v malých obcích. Každý takový větrný systém může být nejen praktický, ale také velmi výhodně ekonomický pro uživatele. Takové větrné elektrické turbíny jsou v současnosti vyráběny několika firmami ve velkém rozsahu výkonů od několika wattů do několik mega Wattů. Malá větrná turbína s výkonem od 100 do 500 W je na dobrém místě (s průměrnou rychlostí větru více než 5 m / s) je schopná velmi levně dodávat energii do baterie a následně zajišťovat energii např. na osvětlení, napájení elektrospotřebičů jako jsou rádio nebo televizor. V minulosti byla spolehlivost těchto turbín problematická. V současnosti jsou však na trhu turbíny, které vydrží i ty nejdrsnější podmínky a vyžadují minimální údržbu (jednou za 5 let). Spolehlivost těchto systémů se vyrovná spolehlivosti např. systémů se slunečními články.

Používání malých větrných elektrárničiek se pro uživatele ukázalo mnohem výhodnější než používání např. naftových generátorů, nebo prodlužování elektrického vedení. Prodloužení elektrického vedení k odběrateli o jeden kilometr je dražší než náklady na vybudování malého větrného systému. Přestože větrné turbíny se vyznačují vyššími investičními náklady jako např. naftové generátory, jejich provoz je prakticky bezplatná a majitel ztratí problémy se sháněním a dopravou paliva. Zkušenosti ukazují, že pro denní spotřebu na úrovni jedné kWh je energie vyrobená větrnou turbínou levnější než energie z naftového generátoru, prodloužení elektrického vedení nebo energie ze slunečních článků.

Platí to pro místa, kde rychlost větru v ročním průměru přesahuje 4 m / s. Taková rychlost větru je zcela běžná na mnoha místech světa. Pro pokrytí vyšší denní spotřeby energie se ekonomika větrných turbín dále zlepšuje. Pro turbínu s výkonem 10 kW je již rychlost větru 3-3,2 m / s dostatečná na to, aby větrná energie byla levnější než jiné alternativní systémy. Na světě je jen málo míst, kde je průměrná rychlost větru nižší než 3 m / s. Náklady na koupi malých větrných turbín s narůstajícím výkonem klesají.