Údržba klimatu na poslední chvíli

Aby vám klimatizace nezpůsobovala zdravotní problémy, ale právě naopak, poskytovala potěšení, je třeba dbát o její pravidelnou údržbu. Přinášíme jednoduchý návod, jak na to.

Klimatizace je stále populárnější a stává se běžnou součástí domácností i kanceláří. Její kvalitní a pravidelný servis zaručí optimální výkon, úsporu provozních nákladů a je prevencí před neočekávanými poruchami. Servis je třeba provádět minimálně jednou ročně, ideálně před letní sezónou. Pokud klimatizaci využíváte i na vytápění během podzimu a zimy, servisní prohlídkou by měla projít i před začátkem topné sezóny. Stejně důležitá je laická údržba, která sestává z vyčištění filtru a povrchu jednotky. U vybraných zařízeních Daikin s možností automatického čištění filtru potřeba této činnosti odpadá, provádí se denně v předem nastaveném čase. „K našim zařízením poskytujeme kromě poradenství při prodeji i poprodejní péči, která dokáže prodloužit životnost zařízení, přinést úsporu nákladů a ochránit zdraví zákazníků,“ říká Eva Baltészová, Marketing Coordinator společnosti Daikin . Některé druhy filtrů (např. Antibakteriální, fotokatalitický nebo titanium apatitem) je zároveň třeba vyměňovat v intervalech předepsaných výrobcem.

Ideální údržba klimatizace probíhá ve dvou fázích:

A. neodborná – zvládnete ji bez problémů i sami. Jde zpravidla o vyčištění filtru a povrchu zařízení.

• Nejprve – vzhledem k nebezpečí, které hrozí při práci s elektřinou – zařízení před samotným čištěním vypněte ze sítě .
• Znečištěný vzduchový filtr vysajte , omyjte vlažnou vodou a neutrálním čisticím prostředkem, následně jej nechte vyschnout mimo přímého slunečního záření. U zařízení s možností automatického čištění filtru potřeba této činnosti odpadá, provádí se denně ve vámi nastaveném čase.
• Nakonec pomocí navlhčeného hadříku odstraňte nečistoty na předním panelu .
• Stejně jako vnitřní i venkovní jednotku pravidelně čistěte od listí nebo jiných nečistot, které se zachytily na povrchu.
Při laické údržbě je vždy třeba řídit se pokyny výrobce, uvedenými v návodu k obsluze. Neodborný servis může zařízení poškodit.

B. odborná – provádí ji servisní firma. Je důkladnější, zahrnuje čištění výměníků, vaničky kondenzátu, kontrolu elektrického zapojení a chladiva v systému. Tato fáze přispívá k optimálnímu fungování klimatizace a její dlouhé životnosti.