Cihla – oblíbený stavební materiál

Pokud se chystáme zrealizovat malé stavební úpravy v domě, nebo si chceme své bydlení postavit sami, nesmíme zapomínat na důležitý a často používaný materiál, jako je cihla.

Pokud použijeme různé stavební materiály, spojovací, či jiné, nikdy nedosáhneme kvalitu starých známých cihel. Pálená cihla je sice starý materiál, ale za to se stává stále více vyhledávanějším a oblíbenějším mezi kupujícími. Na trhu máme dostatek cihel pro nosné nebo nenosné příčky.

Pálená cihla prošla mnoha lety různými změnami. Jde o výrobek, který je založen na výrobě z přírodních surovin, který jen v malém množství zatěžuje životní prostředí. Cihly můžeme dělit do různých skupin a z různých hledisek. Je to podle tvaru, určení, provedení, váhy, barvy a provedení materiálu. Máme i děrované, ale i plné cihly. Z jedněch stavíme příčky, ale máme i takové, které perfektně jdou do vícevrstvých systémů. Výrobci nabízejí i speciální cihly pro nosné stěny, které jsou uvnitř, či venku, cihly voštinové, betonové či vápno – pískové. Lícové cihly můžeme mít plné, ale i děrované. Stavět můžeme iz cemento – třískových desek, překladů, thermobloku, stropních vložek nebo tvárnic.

Cihelné výrobky dnes rozdělujeme do několika základních skupin

  • Vnější cihly – mají 365 – 490 mm, mají tepelně izolační vlastnosti dle předepsané normy.
  • Nosné cihly – mají 140 – 365 mm, slouží jako nosné vnitřek.
  • Nenosné cihly – mají 65 – 115 mm, slouží pro nenosné příčky staveb.

Cihla je vlastně produktem automatizovaného výrobního procesu, ve kterém jsou pečlivě sledovány všechny potřebné parametry. K nim řadíme: rozměry cihel, zde sledujeme i rovinnost a rovnoběžnost ložných ploch výrobku. Dále sledujeme tvar a uspořádání prvku, směr otvoru v něm, poměrný objem těchto otvorů. Objemová hmotnost a pevnost cihly v tlaku je také důležitá při výběru. Všímáme si i tepelně-izolační vlastnosti, zda daná cihla splňuje hodnoty, které jsou dány přísnou normou. Dále je to trvanlivost, mrazuvzdornost, nasákavost cihly s ohledem na její použitelnost, propustnost vodních par prostřednictvím faktorů difúzního otvoru cihelného výrobku a hodnotu počáteční pevnosti cihly ve smyku.

Než se pustíme do samotné stavby nebo rekonstrukce musíme si ujasnit jaký druh cihly potřebujeme, taktéž i to, co od dané cihly očekáváme. Je to například nosnost, či tepelně izolační nebo akustické vlastnosti. Pálená cihla je pevná s vysokou trvanlivostí, má vynikající akumulaci tepla i zvukově izolační vlastnosti. Tyto cihly mají malou velikost, můžeme z nich vykouzlit docela zajímavé a složité tvary. Je to však dražší, protože to vyžaduje přípravu malty za mokra. Stále více jsou oblíbené i vápenato pískové cihly. Oproti cihlám z pálené hlíny jsou ještě více pevnější, vynikají velkou únosností. Umožňuje to vlastně stavět cihly tenčí. Velmi dobře odolávají teplu, mrazu a oblíbené jsou při stavbě komínů a krbů. Mají pestrý tvar s ostrými hranami. Tento materiál se však nepoužívá jen při výrobě cihel běžných rozměrů,

Oba druhy cihel se nabízejí také v štípání variantách. Štípaná cihla je mimořádně dekorativní a používá se na různé fasády a jiné pohledově laděné stěny, jsou tvořeny několika vrstvami. Ve snaze zlepšit tepelně izolační vlastnosti cihel se postupně začínaly objevovat duté nebo děrované. Díky zvukovým komorám jsou duté cihly lehčí, tím pádem nám méně zatíží podklad. Od dutých cihel nás dělí už jen krok ke tvárnicím. Ty mohou být vyrobeny stejně jako cihly, jsou tedy pálené z hlíny, ale v oblibě jsou i tvárnice vyráběny z pórobetonu. U pálené cihly se nejčastěji na spojení používá malta, tvárnice a podobné prvky jsou spojeny speciálním lepidlem, nebo se využije spoj, který nazýváme pero – drážka.

 

Vícevrstvé omítky – jde vlastně o systémy, kde každá vrstva má svůj účel

a dohromady tvoří jeden funkční celek. Například vnitřní stěna může být z omítkových nosných stěnových bloků, vnitřní z pohledových cihel a mezi nimi se nachází izolační vrstva. Máme množství kombinaci cihel, ale měli bychom stále používat materiály, které jsou si technologicky blízké a jsou určeny ke společnému použití v uceleném systému. Proto je co nejlépe poradit se s odborníky, jak bychom se měli spolehnout na náš samotný výběr. Je však jisté, že cihlami nic nezkazíme.

Výhody pálených cihel:

– materiál vyznačený dlouhodobou praxí – tím pádem zvyšuje hodnotu domu i při jeho samotném prodeji,

– samotná znalost materiálu,

– velká akumulace tepla – v případě přerušení vytápění zajišťují dále tepelnou pohodu v místnosti,

– má lepší akustické vlastnosti,

– malá náchylnost na změny dotvarování konstrukce, jako jsou drobné trhlinky.

K nevýhodám pálených cihel řadíme:

– větší pracnost,

– nutný je mokrý proces, při výrobě maltové směsi,

– menší tepelný odpor,

– vyšší cena materiálu.