Odborník v oblasti protipožární bezpečnosti staveb

Specialista požární ochrany, vysvětluje zda je vnější tepelně izolační kontaktní systém (ETICS) s EPS bezpečnější než ETICS s minerální vlnou.

Na Slovensku a v Česku se z hlediska zajištění co nejlepších tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí zatepluje minerální vlnou nebo EPS – expandovaným polystyrenem. O výhodách, resp. nevýhodách tepelných izolací se popsalo mnoho. Důležité je však poukázat na bezpečnost konstrukcí z pohledu požární bezpečnosti, ve kterých jsou tyto materiály zabudovány.
Minerální vlna je materiál, který má třídu reakce na oheň odpovídající pojmu nehořlavý . Polystyren je materiál se sníženou hořlavostí . Na povrchovou úpravu obvodových stěn se však oba materiály nepoužívají samostatně, vždy jsou součástí kontaktních zateplovacích systémů – ETICS .
V ETICS jsou EPS i minerální vlna uzavřené nehořlavými prvky konstrukce v dokonalé těsnosti. Z jedné strany polystyrén, resp. minerální vlna spočívá na nehořlavé stěně, která je předmětem zateplování. Z vnější strany je tepelněizolační panel zasieťkovaný, uzavřený nehořlavým lepidlem a nehořlavou vnější omítkovou úpravou.

Z toho vyplývají následující poznatky:

–  Pokud je zateplovací systém zrealizován na stavbě správně, k zapálení polystyrenu se sníženou hořlavostí nemůže dojít ani při požáru. Je totiž chráněný a uzavřený lepidlem a omítkou. Přístup vzduchu (kyslíku) k polystyrenu je zamezen. K hoření dojde až po porušení ETICS.
–  Při požáru v bytových domech dojde mnohem dříve k rozpadu skleněných výplní, zapálení okenních rámů, a to bez ohledu na to, zda jsou vyhotoveny ze dřeva nebo plastu. Zplodiny hoření z plastových rámů jsou přitom mnohem nebezpečnější. Plameny při bytovém požáru šlehají přes okenní otvory do výšky více než 6 m. Výška plamenů závisí na zařízení interiéru bytu zasaženého požárem, které vytváří náhodné požární zatížení. Plameny, jakož i možnost přenosu požáru přes porušené okenní otvory, se chovají stejně u obvodových pláštích zateplených minerální vlnou nebo polystyrenem.
U novostaveb požadavky na ETICS nejsou striktně dané právními předpisy, ale vyplývají z řešení požární bezpečnosti stavby. V současnosti došlo ke změně legislativy, která umožňuje použití ETICS s EPS na stavbách v mnohem větším rozsahu. V případě splnění požadavků na protipožární bezpečnost použitím požárních pásů umožňuje dokonce použití ETICS s EPS na objektech s počtem nadzemních podlaží více než 5.