Žaluzie s motorem či bez?

Dnes si už ani neumíme představit dům bez stínící techniky. V posledním období výrazně dominuje poptávka zákazníků po exteriérové ​​stínící technice, která účinně zabraňuje nežádoucímu přehřívání prostor, protože 60 až 80% vyzařované sluneční energie odráží už před okenní tabulí.

Společnost K-system aktivně spolupracuje s vědeckými institucemi a sleduje aktuální trendy v oblasti technologií. Přináší na trh inovativní řešení, které jsou spojeny s technologickým vývojem a přizpůsobené aktuálním požadavkům energetické náročnosti budov.

V souvislosti s nejnovějšími poznatky považujeme za důležité seznámit zákazníky s výhodami žaluzií jako součásti obvodového pláště budov s motorickým ovládáním a cenovým zvýhodněním podpořit zákazníky při správném rozhodnutí. Při montáži exteriérové ​​stínící techniky na manuální ovládání totiž třeba vyvést mechanické ovládání z exteriéru do interiéru přímým zásahem do rámu okna nebo okolního prostoru. Navzdory pečlivému překrytí tohoto detailu přináší tento zásah sebou možná rizika.

Tepelný most můžeme charakterizovat jako místo v části konstrukce budovy, kde se výrazně mění vnitřní povrchová teplota. Je to způsobeno jednak změnou tloušťky stavební konstrukce, jednak rozdílnou velikostí vnitřní plochy, která teplo přijímá, a vnější plochy, která teplo odevzdává (například kouty stěn, podlah a podobně).

Pokud je v konstrukci tepelný most, lze předpokládat, že v zimním období bude jeho teplota na vnitřním povrchu nižší, než je teplota na běžném místě. Naopak, na vnějším povrchu tepelného mostu bude zase oproti běžnému místu teplota vyšší. Je to důsledek toho, že v místě tepelného mostu má konstrukce vyšší tepelnou vodivost (tepelnou propustnost) jako jinde. Na diagnostiku a znázornění nepravidelnosti v tepelnětechnických vlastnostech prvků, které tvoří obvodový plášť budovy, se používá termovize. Obvodový plášť budovy musí chránit celou budovu tak, aby byl vliv tepelných mostů vyloučen nebo alespoň omezen.

Tepelné mosty vznikají nejčastěji při nadokenních a naddveřních překladech, při okrajích střech, u atiky, v místě napojení stropních nosných prvků s obvodovou stěnou nebo při vyložení nosných konstrukcí balkonu a lodžií. Všechna místa s tepelnými mosty třeba překrýt efektivním tepelněizolačním materiálem s takovou tloušťkou, aby pokles vnitřní povrchové teploty byl co nejnižší. V žádném případě nesmí dosáhnout hranici rizika vzniku plísní.