Sádrové omítky a úpravy stěn

Povrchová úprava stěn je věc vkusu. Svým výběrem ovlivníte nejen estetickou stránku svého domova, ale i klima v něm.

Ať už se jedná o bytovou výstavbu nebo o výstavbu rodinných domů, je důležité si uvědomit, že Už jen samotným dýcháním předáváme denně do interiéru místnosti několik litrů krystalické vody. Nemluvě o přípravě jídel v kuchyňských a jídelních prostorách a o používání koupelen, kde je toto množství znatelně vyšší. Z tohoto důvodu je na místě použití stavebních materiálů, které dokáží v prostorách správně regulovat vzniklou vlhkost a přispět k optimálnímu interiérovému ovzduší.

Ideální řešení?

Takovým materiálem jsou i sádrové, které dokáží na základě stavebně-fyzikálních vlastností regulovat klima v místnosti. Jejich předností je pórovitost a vázanost krystalické vody v sádře. Díky těmto vlastnostem dokáží stěrky a omítky přijímat a následně předávat právě takový objem vlhkosti do místnosti, aby vzduch v obytných prostorách nebyl příliš suchý. Odborníci z oblasti stavebnictví jejich vlastnosti nazvali jako klimaregulujúce. Dalším stejně důležitým faktorem je zdravotní nezávadnost.Sádrové omítky jsou vyrobeny z přírodního, ekologicky získaného sádrovce, jehož Ph je 5,5-7. Jde tedy o produkt, který není žádným způsobem škodlivý pro člověka, ať už při práci s ním, nebo při užívání prostor.

 V současné době se kladen velký důraz i na protipožární ochranu objektu a velkým pozitivem sádrových stěrek a omítek je jejich nehořlavost. Vázána krystalická voda v samotné sádře se při požáru uvolní co působí samozhášecí.

Hladké a perfektní při osvětlení

Stěny s povrchovou úpravou ze sádrových omítek a stěrek jsou bez zrnitosti, nepraskají, jsou dokonal hladké, což se u vápenocementových omítkách dosáhnout nedá. V každém interiéru vytvoří dojem novostavby, nepohlcují pigmenty z malířských barev, proto si stěna uchovává jasnou barvu po dlouhou dobu. Svou bezchybností povrchu jsou ideální i na různé formy osvětlení a hru stínů. Stačí je nanést pouze v jedné vrstvě, čímž se urychlí jejich aplikace a při dodržení všech technologických postupů není třeba je brousit. Na hladkých stěnách se nemá kde usazovat prach, proto jsou vhodné do domácností alergiků. I když hladké stěny mají několik výhod a v konečném důsledku použitím strukturované barvy dosáhneme také odlišný povrch.

Jsou rozdílné

V rámci sortimentu sádrových ručních stěrek najdete širokou nabídku od různých výrobců. Někteří je vyrábějí jako hotovou pastu, někteří jako prachovou směs.Výhodou předem připravené pastovité stěrky je sice možnost přímého nanášení na stěnu hned po otevření balení, ale na druhé straně je třeba zpracovat ji co nejdříve a nelze ji po otevření dlouho skladovat. Prachovou směs je možné zamíchat si kdykoliv v potřebném množství na zpracování.

azonobel