Roubování ovocných stromů

Roubování a roubování ovocných dřevin patří k nejčastějším způsobem získání nových stromků.

Na roubování ovocných dřevin se máme důkladně připravit. Rouby , to znamená jednoleté výhonky odebíráme z vybraných a kvalitních stromů ještě před příchodem silných mrazů, roubysi nařežeme už v prosinci, označíme jmenovkou a uložíme, nejlépe do připravených, vykopaných jam přímo v zahrádce.
Místo vybereme někde pod korunami stromů nebo ze severní části budov, aby nám rouby do času roubování co nejdéle vydržely. Můžeme je uložit i do vhodných sklepů, jen musíme dávat pozor, aby nám rouby neobalovaly, nescvrklo se a pod.

Pokud máme rouby uložené v zahrádce, při štěpení iv pozdějších termínech mají velmi dobrou pružnost, dostatek vody a výsledky roubování jsou úspešné.Neskoro odebírány rouby , jsou na roubování nevhodné. Pokud nařízneme rouby z třešní, višní, rybízu a dalších druhů pozdě a jdeme roubovat, často se nám stává, že rouby nám po naroubováni vyraší, ale za chvíli nám uvadnou az ujateľnosti jsme opět zklamaní. Příčinou bývá to, že v pozdě nařezaných rouby (březen) již probíhá činnost pletiv, takže rouby po naroubováni vlivem proudícího života ve roubů a přísunu mízy z podnože rychlé vyraší, ale nestačí spolu srůst s podnoží, a proto vadnou. Při jarním štěpeníje velmi důležité, aby byly rouby nařezané v době vegetačního klidu, to znamená v měsících prosinec – leden.

Kdy začínáme naočkovávat? 
Pokud máme vykopány vegetativně podnože jabloní a jsou uloženy ve sklepích, můžeme začít roubovat v ruce už v měsících listopad – prosinec a pokračujeme v dalších jarních měsících, čili starší rostoucí stromky preštepujeme až v čase mízy, tj v měsících duben – květen.

Na roubování se důkladně připravíme. Při štěpení musíme mít v první řadě ostré nářadí, to znamená dobře naostřený štěpařské nůž, nůžky, štěpařské pásku, štěpařské vosk a kvalitní rouby. Řez na roubů a révy musí být hladký, rovný, přiměřeně dlouhý, čili k tomu potřebujeme kvalitní nářadí.

Jak postupujeme při štěpení v ruce?
Tento název, čili roubování, se používá s velkou oblibou zejména při roubování jabloní, rybízu, angreštu, révy apod. Podstatou úspěchu je, aby tloušťka podnože a roubu byla přibližně stejná. Hladkým spojkovacím řezem uděláme stejný řez na roubů a révy. Řezné rány roubu a podnože zavážeme s páskou z PVC a vrchní část roubu zatřeme štěpařským voskem.

Úspěchem roubování je hladká řezná plocha, která slouží k tomu, aby roub a podnož mohly srůst. Při tomto způsobu roubování má odříznutý roub jen dva pupeny, ten první je oproti poupě z podnože a druhý poupě z roubu slouží k pěstování nového stromku. Takže z toho vyplývá, že roub má mít po naroubováni jen jeden poupě.

Jak preštepujeme starší ovocné stromy?

Pokud nám odrůda v zahrádce nesplnila naše předpoklady, ať už kvalitou svých plodů nebo máme vysazeno více stromů téže, např. velmi brzy dozrávající odrůdy, můžeme tyto stromy preštepiť jinou odrůdou . Tloušťka a průměr přeštěpování větví, by neměl být větší než 10 cm. Ovocné stromy preštepujeme až v čase mízy , to znamená, když se dá kůra snadno sloupnout od dřevní části větve. Korunu ovocného stromku před roubováním upravíme. Nepreštepujeme najednou celý strom, ale v jednom roce preštepíme asi 1/3 hlavních kosterních větví. Pokud bychom preštepili všechny větve najednou, ovocný strom nedokáže dostatečně zásobovat asimilátů kořenovou soustavu. Další větve postupně preštepíme v dalších letech, podle ujateľnosti roubů a kondici stromů o 2 – 3 roky.

Kosterní větve seřízneme čím blíže ke kmeni stromů, abychom níž následuje novou korunku stromků v přijatelné výši na další vzrůst korun. Podle průměru větví používáme na přeštěpování 3 – 5 roubů. Rouby po naroubováni mají mít jen 2 – 3 pupeny nad místem roubování. Pokud jsou rouby dobře vložené, můžeme naočkovány od dubna do konce května.

Přijaté rouby se velmi často vylamují, takže ke větvím připevníme vhodně upravenou oporu, připevníme vhodnou paličku, aby rostoucí letorosty nepoškodilo moře usedající ptactvo, silný vítr a pod.

Jak postupujeme v ošetřování Přeštěpováním stromů v dalších letech. 
V dalším roce po roubováníupravíme jednotlivé výhonky tak, že jejich přiměřeně zkrátíme přibližně o 1/3 délky, aby se nám vhodně rozdělily. V dalších letech však už žádné zkracování jednoletých výhonků neděláme, protože bychom vytvářeli jen silné rozvětvení výhonků bez plodonosných pupenů. Z korun stromů odstraníme jen ty výhonky, které nám tvořící se korunku zahušťují. Nadbytečné a korunku zahušťující letorosty můžeme odstraňovat i letním řezem, případně vylamováním letorostů během vegetace. V druhém roce po Přeštěpováním povolíme štěpařské pásku, přičemž dáváme pozor, aby nedošlo k vylámaných naroubován roubů.

Co je to roubování do boku?
Tento způsob roubování je velmi oblíbený a dobře výsledky dosáhneme zejména při třešních, višních, rybízu, angreštu a dalších druzích. Naočkovány můžeme na jaře, ale velmi dobré výsledky se dosahují i při roubování v srpnu.

Rouby při tomto štěpení používáme přímo ze stromu. Listovou plochu z letorostů odstraníme. Podnože nebo větve upravíme tak, aby nad roubováním do boku zůstala určitá část výhonku s listy, které budou přivádět asimilátů na lepší ujateľnosť roubů. Na révy uděláme hladký zářez tak, že jazýček o 1/3 zkrátíme. Na rouby uděláme hladký spojkovací, přibližně 3 cm dlouhý řez. Takto upravený roub páskou PVC přivážeme k révy a vrchní část roubu zatřeme štěpařským voskem. Do podnože můžeme naroubován i dvě odrůdy např. dřívější a pozdější dozrávající třešeň nebo dvě odrůdy višní a pod., zvláště když máme v zahrádce méně místa a chceme mít více odrůd z postupně dozrávajícím ovocem.

Naroubované rouby nám do konce podzimu srostou s podnoží, ale nevyrašia. V příštím roce vrchní část podnože nad místem roubování odstraníme, aby naroubován roub mohl pokračovat v růstu.