Přicházejí letní bouřky. Máte hromosvod?

Poctivě vyhotovený krov a kvalitní střešní krytina jsou gro spolehlivé střechy. No stejně důležité jsou vhodně vybrány funkční prvky, jako například hromosvod.

Na to, aby střecha splňovala funkci ochrany a vytvářela pocit bezpečí, neměl by na ní chybět hromosvod. Jeho nadzemní část se skládá ze jímací tyče umístěné na nejvyšším místě domu a z vedení. Při šikmých střechách rodinných domů se využívá hřebenová bleskozvodná soustava, která je tvořena větším počtem kratších tyčí, jejich vzájemná vzdálenost musí být podle normy maximálně 1,2 metru.

Na rohu nebo hřebeni střechy se na jejich uchycení využívá hromosvodový hřebenáč a v ploše střechy hromosvodová taška , které jsou součástí střešního systému. Oba prvky mají vsazenou podpěru řidiče, kudy se vede bleskosvod, a tak jej lze spolehlivě ukotvit bez narušení celistvosti střešního pláště.

Pokud střešní systém nemá takové doplňky, použijte na uchycení hromosvodu úchytky určené speciálně pro každý typ střešní krytiny. Nejdůležitější faktor ovlivňující funkčnost a životnost hromosvodu je materiál , ze kterého je vyrobena jímací část a svody. Musí být z materiálů co nejodolnějších proti korozi. Nejrozšířenější je žárově pozinkovaná ocel, její životnost se však znečištěním ovzduší snižuje.