Inspektor nemovitosti vám usnadní rozhodování

Vaše otázka: „Jsme mladý pár a chtěli bychom koupit panelákový byt po kompletní rekonstrukci. Na koho se můžeme obrátit, aby nám poradil, zda technický stav bytu a bytového domu odpovídá ceně bytu? „O radu jsme požádali realitního specialistu ze společnosti Broker Consulting.

Před koupí bytu se vyplatí pozvat na obhlídku tzv. inspektora nemovitosti, který zkontroluje jeho technický stav. Společnost Broker Consulting nabízí ve spolupráci se společností GM5, sro klientům i službu s názvem Inspekce nemovitosti. Certifikovaný inspektor se při obhlídce bytu či domu zaměřuje na to, aby odhalil všechny chyby, resp. na to, zda technický stav i s případnými dalšími investicemi odpovídá prodejní ceně. Zjišťuje úniky tepla a hluk, ověřuje izolaci proti vodě, stav vodovodních, elektrických a tepelných rozvodů, bezpečnost a statiku budovy atd. Po kontrole získá klient certifikát o technickém stavu, který obsahuje sumář chyb a také rizik, které mohou nastat v budoucnosti. Inspektor také navrhne řešení a odhadne předpokládané náklady na nápravu. Při inspekci starších bytů v panelových domech se nejčastěji setkáváme s vlhkými stěnami okolo oken, což může vést k růstu plísní. Příčinou bývá kondenzace vodních par nebo přímo zateklá srážková voda. Problémy spojené novými těsnými okny mohou vyřešit mechanické větrací klapky integrovány do rámu okna nebo zařízení na nucené větrání. Dalším problémem může být akustika – ať už jde o nedostatečnou vzduchovou neprůzvučnost stěn, to znamená, že slyšet vše, co si sousedé říkají, nebo tzv. kročejovou izolaci, když slyšet od sousedů dupot. Problematické bývají rekonstrukce koupelen a toalet, kdy se ve snaze ušetřit prostor nejednou vybourají umakartové stěny i s integrovanou izolací při mezibytových příčkách. Výsledkem může být o něco větší koupelna, ale bez akustické izolace, takže sousedé mají nechtěně přehled o vašich hygienických potřebách. Při Broker Inspekci se věnuje pozornost i rozvodem. Při výměně starých kovových potrubí za plastové často dochází k přerušení elektrického uzemnění, což představuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. To jsou jen rizika, která se v starších panelákových bytech vyskytují nejčastěji. Neznamená to, že po technické stránce je byt horší než v novostavbě. Obhlídkou však získáte jistotu, že vyhlédnutá nemovitost splňuje vaše představy o vysněném bydlení. že po technické stránce je byt horší než v novostavbě. Obhlídkou však získáte jistotu, že vyhlédnutá nemovitost splňuje vaše představy o vysněném bydlení. že po technické stránce je byt horší než v novostavbě. Obhlídkou však získáte jistotu, že vyhlédnutá nemovitost splňuje vaše představy o vysněném bydlení.