Tag: Větrné turbíny

Větrné turbíny

Malé větrné turbíny se  využívají většinou jako samostatné energetické zdroje. Někdy jsou tyto systémy připojovány i na veřejnou elektrickou síť, což umožňuje vám jako majiteli takového systému snížit náklady na nákup elektřiny a současně v případě přebytku dodávat také vámi vyrobenou elektřinu do sítě. Odběr a dodávání do sítě se provádí pomocí automatických přepínačů. Měřidlo spotřeby elektřiny […]